Mládežnický oddíl poskytuje kompletní zázemí všem sportovcům napříč věkem i výkonností. Od kroužků pro nejmenší po sportovce na ME či MS. V naší klubovně se tak setkávají sportovci – ať už jsou to maminky na cvičení dětí do třech let, děti z kroužků či sportovci jako Daniel Babor (náš odchovanec, vítěz jak ME tak MS juniorů)

Velký počet trenérů zajišťuje jak kroužky pro nejmenší děti, tak pravidelné přípravky pro děti starší. Tréninkový program je zajištěn jak závodníkům, tak sportovcům, jejichž ambicí není závodit ale hlavně zdravě sportovat v kolektivu.

Vrcholová příprava je vedena týmovým trenérem Markem Mixou,který ale koordinuje trénink všech skupin.

Přehled jednotlivých tréninkových skupin.

Cyklistický kroužek pro děti od tří let.

Děti se učí základům cyklistiky, ovladatelnosti kola ale součástí jsou i hry a další sportovní aktivity se zaměřením na kooperaci a socializaci.

Sportovní přípravka je úvodem do pravidelného tréninku s trenérem. Navazuje na kroužek (koná se po něm) a děti (cca 8let) se učí prvním technickým prvkům (přejezd přes kameny) ale i strečinku a poprvé komunikují s „trenérem“ nikoliv „učitelem“, což je primární koncept kroužků.

Přípravka je ve skupině maximálně šesti dětí, protože se řeší i individuální požadavky každého malého sportovce.

Skupina pro děti od cca devíti let věku.

Tři tréninky týdně, úvod do závodího programu o víkendu a první pravidelná a souvislá činnost.

Sportovci vyjíždějí za hranice areálu velodromu, srazy mohou mít i jinde (Točná, Letňany, Višňovka…)

Součástí je už i nabídka soustředění a dalších akcí.

Hlavní náplní je horské kolo, sportovci mohou ale plyunle přecházet z MTB do rychlostní přípravky a zpět. Mají jen jednoho primárního trenéra.

Skupina pro děti od cca devíti let věku se zaměřením na dráhovou cyklistiku

Tři tréninky týdně, úvod do závodího programu o víkendu a první pravidelná a souvislá činnost.

Sportovci mají tréninky jak na dráze, kde mají trvale zapůjčené dráhové kolo, tak na silnici.

Součástí je už i nabídka soustředění a dalších akcí.

Závodní oddíl je perlou na korunce TJ Kovo, představuje vrcholové sportovce ve všech věkových kategorích.

Sportovcům je k dispozici kompletní zázemí velodromu a trénují dle individuálních tréninkových plánů s cílem maximalizovat svůj potenciál na sportovním poli.

Nábor nových členů probíhá celoročně, ideálním dnem je úterý (děti 3-12 let) nebo čtvrtek (děti 12-18 let). V případě zájmu kontaktujte prosím vedoucího trenéra (mixa@kovopraha.cz)

*