Chod oddílu je samozřejmě koncipován pro členy. Na velodrom má ale přístup i široká veřejnost. Například jsme partnerem a pravidelným účastníkem festivalu Open House, který se koná vždy v květnu a zde si můžete jízdu na velodromu vyzkoušet zdarma.

Samozřejmě je možné si velodrom pronajmout ať už pro focení, natáčení či oslavu narozenin. Primárně je ale velodrom pro cyklistku, takže i zde nabízíme možnost jízdy pro veřejnost.

Pokud máte zájem stást se členem TJ, zde je přehled skupin. Stačí se pak zaregistrovat a začít sportovat, tréninky se konají prakticky neustále.

Otevřené tréninky pro veřejnost jsou pak koncipovány hodinově.

Samostatně lze pak zakoupit „zážitek“ jízdy na velodromu v ceně 2200,- Kč – služba je vhodná jako dárek a obsahuje zapůjčení kola, péči trenéra a celý „zážitek“ je individuální – jak časově, tak náplní. (link na agenturu)

Pronájem sportoviště (velodromu) za účelem pořádání vlastní akce:
Lze pouze po uzavření smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Kovo,z.s.

V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé areálu TJ KOVO povinni respektovat provozní řád.

Provozní řád:
Ve sportovním centru Tělovýchovné jednoty Kovo, z.s. (dále TJ) je Vám
k dispozici velodrom (333 m dlouhý pro jízdu na dráhových kolech či jiných kol s pevným převodem). Dále je k dispozici okruh pro horská kola a kola BMX. Pro sportovce jsou připraveny 2 šatny uprostřed velodromu a WC nedaleko vchodu do areálu.

Rezervace lze provádět na telefonním čísle: 602 278 050, 274 774 270 nebo na e-mailové adrese: mixova@kovopraha.cz a tjkovo@seznam.cz.

1. Vstup do areálu je možný po dohodě se zástupcem TJ. Návštěvník areálu se vstupem do areálu stává uživatelem (dále jen uživatel).
2. Každý uživatel vstupuje do areálu na vlastní nebezpečí.
3. Uživatel je povinen poslechnout pokynů osob, zástupců TJ.
4. Uživatel vstupuje a vykonává sportovní činnost na vlastní nebezpečí.
5. Na tělese velodromu je dovoleno jezdit výhradně na dráhových kolech.
6. Maximální počet neregistrovaných sportovců současně jezdících na tělese velodromu je 15. Maximální počet registrovaných sportovců současně jezdících na tělese velodromu je 30.
7. Trénink a závod dětí a mládeže je možný uskutečnit pouze pro registrované závodníky a pro sportovce se souhlasným potvrzením zákonného zástupce.
8. Každý uživatel je povinen zachovávat čistotu a pořádek.
9. Zákaz kouření v prostorech sportování.
10. Uživatel zodpovídá za způsobené škody na majetku TJ.
11. TJ nezodpovídá za újmu na zdraví a za majetek uživatele.
12. V případě porušení provozního řádu může být uživatel zástupcem TJ vykázán.