Letní cyklo kroužek ČERVENEC/SPREN

LETNÍ KROUŽEK

úterý: kůzlata 2017/2018 15:30-17:00

úterý: ovečky 2015/2016 16:00-17:30

středa: srnky 2017/2018 15:50-17:20

středa: jeleni 2016/2015 16:00-17:30

čtvrtek: kukačky 2016/2017 15:50-17:20

čtvrtek: daňci 2012/2014 16:00-17:30