Závodíme v Soběslavi a ve Zbraslavi u Brna … :)

Na kritériu v Soběslavi byl v žácích Jéňa Gavenda na 2. místě, v kadetech Vojta Pezlar 3. . Do SCM Kovo přišla Jana Adámková, která zvítězila mezi juniorkami. Ve Zbraslavi se umístil Tomáš Čapek na 4. místě a mezi mladšími žáky byl Vojta Banszel 4. . Jana Adámková byla 2. vysledky-sobeslav-zbraslav-2013