Při TJ Kovo již nebude SCM pro cyklistiku

Dnešní článek bude trochu delší, je to ale jubilejní desátý letošní info mail, tak prosím o přečtení.

Podpora cyklistiky mládeže na Třebešíně byla rozhodnutím VV ČSC ukončena.

Co to znamená?

Cyklistický oddíl při TJ Kovo povstal před lety z popela jako Fénix. Následně díky výsledkům a fungující dráze bylo zřízeno Sportovní centrum mládeže (SCM). S využitím státní podpory se podařilo nastartovat celou řadu aktivit, nabrat a vzdělávat trenéry a sportovce. Plnil se cíl přestupní stanice, kdy nejen sportovci přecházeli do týmů jako byl Ettix, ale i do domácích týmů. Velká část sportovců týmu Topforex pochází z našeho centra, stejně tak jako „bafíci“. I ty je třeba totiž vytvářet a někde musí začínat.

SCM však již v dalším roce při naší tělovýchovné jednotě zřízeno nebude. Nový koncept počítá zřejmě s lepší formální podporou, každopádně do nového konceptu podpory rozvoje mládeže již náš oddíl nově zapadat nebude. Oficiálně stále nic nevíme, ale tento stav musíme již řešit a je fér seznámit s tím alespoň Vás jako veřejnost okolo velodromu. Je sice faktem, že dle stávající schválené koncepce by mělo nastavení systému podpory zůstat ještě rok stejné, ale nepředpokládáme že toto ustanovení bude dodrženo.

Na jednu stranu vítáme, že nově budou specifikována pravidla, jak má SCM vypadat, což doteď příliš nebylo. Centrum jsme zajišťovali dle nejlepšího vědomí a svědomí, tak jak jsme předpokládali, že je to správně. S cílem generovat kvalitní sportovce pro kategorie U23 a širokou základnu cyklistů se zájmem o sport. Ač jsme se tedy primárně nezaměřovali na zisk medailových umístění na MČR mládeže, přesto jsme je měli. Včetně medailí z MSJ či MEJ. Přestože nikde nebylo nic psáno o široké základně, zaměřili jsme se nejen na základy cyklistiky v kroužcích či táborech, ale zajišťujeme i dráhový trénink pro děti, které na dráze nezávodí s vrcholnou ambicí zvítězit. To platí zejména pro množství „cizích“ oddílů. Například minulý čtvrtek měli kmenoví sportovci Kovo trénink běhu na schodech, ale na dráze v Motole přesto jezdilo přes dvacet dětí v různých dresech, s naším kvalifikovaným dráhovým trenérem. Bezplatně i se zapůjčením kola.  

Nastartovali jsme i Kongresy pro trenéry, následně vznikla i ČSC univerzita. Nyní je tedy k dispozici standardní systém vzdělávání na FTVS, náš koncept víkendových intenzivních akcí a svazových jednodenní v týdnu. Pokud se toto rozběhlo i díky nám, a trenéři dostávají další možnost vzdělávání, byla i tato mise SCM Kovo úspěšná.

I přestože do nové koncepce nezapadáme, stále považujeme svou roli za správně odehranou. Vrcholný trénink v kombinaci se základnou sportovců, kteří sportují „jen“ pro zábavu. Kombinace know-how a připravenost postarat se o talentované jedince společně s čistou radostí ze sportu. Kombinace schopnosti mít mistra světa jako byl Dan Babor společně s příměstským táborem a společně strávenému času na velodromu.

Vždy je ale co zlepšovat, takže doufáme, že krizovým obdobím projdeme se vztyčenou hlavou.

Nechceme také dopustit opětovnou likvidaci oddílu a následnou možnost likvidace velodromu jako takového. Udržet sportoviště v centru Prahy, hlavně pro náš malý sport je náročné. A bez plně fungujícího oddílu je to do budoucna nemožné. Nechceme, aby krásný areál velodromu na Třebešíně zpustl. Naštěstí zájemců o dráhovou cyklistiku je obrovské množství, již v tomto roce jsme museli posouvat tréninky našich kmenových sportovců, tak aby se vešla veřejnost.

V kroužku, MTB přípravce i Sportovní přípravce se za poslední kalendářní rok protočilo přes 200 dětí. Ti všichni chodí na dráhu nejen za cyklistikou nejmenších, ale někteří rodiče se zařadili to tréninkové skupiny Masters či se naučili na Třebešín chodit čistě komunitně – za zábavou při táboráku či zafandit při mezinárodních závodech. I proto přivítala na Framaru letos Eliu Vivianiho hezká divácká kulisa, za což patří i Vám dík.

Velodrom jako takový se proto v dalším roce stane ještě více multi sportovním areálem. Bohužel, bez statutu SCM nebude možno mít pro cyklisty nadstandardní podmínky, oproti jiným sportovním oddílům při TJ Kovo. To bude daň za to, že jsme se příliš věnovali sportu a málo formálním zákulisním jednáním.

Bohužel i na osobní dopis v papírové i elektronické podobě neodpověděl žádný z vrcholných představitelů našeho sportu. Pozvánka na návštěvu areálu a ukázku našeho fungování, bylo to poslední, co jsme mohli ještě udělat, když se zvěsti o změnách opakovaly již příliš často.

Pro vrcholové sportovce bylo v posledních letech vybudováno excelentní zázemí. Posilovna, tělocvična, moderní tréninkové zázemí pro respirační trénink (Spirotiger), detailní trénink na kole (Wattbike, Kickr), testování a přesný trénink (MoxyMonitor). Sauna i ubytovací kapacita na přespání sportovců. To vše bude i nadále sloužit k tréninku mládeže, nově se ale otevřou možnosti pro trénink veřejnosti.

Nový koncept se bohužel dotkne výrazně trenérského zázemí. Zatímco velodrom samotný žije každodenním provozem a časově již není ani kam dávat tréninky, jinak je tomu u trenérů. Zejména vedoucí trenér, Ing. Marek Mixa se nyní bude plně věnovat komerčním tréninkům na dráze a trénink mládeže musí ustoupit do pozadí. Defacto jde totiž o ukončení zaměstnání, protože původní koncept tréninku SCM Kovo se odvíjí od hlavního trenéra. Trénink mládeže Kovo Praha se tak stává částečně volnočasovou náplní. Článek na blogu Pohledem Trenéra, o konceptu cyklistiky u nás, je bohužel stále platný.

Krizovou věcí se stává také rozvoj areálu a doprava. Stávající rozvoj MTB trailu včetně navazujících projektů se ocitá bez personálního pokrytí. Stejně tak doprava na závody a soustředění, kdy máme i tři paralelní akce za víkend ve všech disciplínách, bude problémem. Velká část státní podpory mířila právě na palivo.

I proto se obracíme na všechny naše fanoušky s prosbou o pomoc. Uvítáme každou pomocnou ruku, protože naši trenéři musí přejít částečně na dobrovolnou bázi. Potřebovat budeme samozřejmě i materiální vybavení a pokud nechceme razantně omezit sportování širší základny sportovců, budeme potřebovat i finance.

Krajský svaz naštěstí upřednostňuje sportovce nezařazené v systému SCM, což by mělo pro další roky mírně kompenzovat ztrátu střediska.

Zbývá jen dodat, že své období jako SCM považujeme za nadmíru úspěšné. Oddíl před pár lety prakticky neexistoval a dráha byla extrémně zanedbaná. Dnes je situace odlišná, i v počtu medailí z MČR jsme v letošním roce skončili na druhém místě.  Dráha má nejlepší povrch ze všech drah u nás, funguje zázemí z hlediska kroužků i táborů. Poskytujeme zázemí desítkám dětí i mimo náš oddíl, a to nejen na dráze. Na opačné straně věkového spektra je excelentně fungující oddíl Masters, který měl úspěšnou výpravu i na MS své kategorie na dráze. Pořádáme přednášky a kongresy pro trenéry i rodiče. K zázemí dráhové cyklistky jsme vybudovali velmi solidní zázemí pro horskou cyklistiku v centru města. Samostatnou kapitolou je pak odbornost, kdy máme již patnáct kvalifikovaných trenérů, kteří se všichni starají o rozvoj cyklistiky a popularizaci našeho krásného sportu.

Za úspěšné toto období považujeme i čistě ze subjektivního hlediska – uplatnění našich odchovanců. Hodnotit medaile napříč kategoriemi a disciplínami je vždy ošidné, zejména u mládeže. Ale když se podíváte do silničního pelotonu dospělých, uvidíte jednu věc. Velká část sportovců SCM Kovo Praha má velmi dobré uplatnění. Dokud je každoroční zájem o naše sportovce, děláme svou práci dobře. V letošním roce jsme paradoxně patřili i k velmi úspěšným týmům v kategorii Elite. Množství vítězství na kritériích i žlutý dres Richarda Habermana z etapáku Vysočina, to byla oslava sportu na Třebešíně. Stejnou oslavou sportu je pak samozřejmě pohled na nabité parkoviště na Třebešíně, když se střídají tréninkové skupiny.

A sport je to, co nás baví.

A bude bavit i nadále, počítejte s námi : )

Ale víc než kdy jindy, budeme potřebovat pomoci.