Přebor Prahy 2019 v dráhové cyklistice

Pořadatel:              Český svaz cyklistiky, Nad Hliníkem 4, Praha 5

Tělovýchovná jednota KOVO, z.s., Nad kapličkou 3324/15, Praha 10

Datum konání:                17. dubna 2019                       

Místo konání:                  hala Motol

Ředitel závodu:               Ing. Jaroslava Mixová, tel. 602 27 80 50

e-mail: mixova@kovopraha.cz

Hlavní rozhodčí:             Markéta Jandová

Startují:                           žáci, kadeti, junioři, žákyně, kadetky, juniorky, ženy, muži

Přihlášky:                        na místě

Kancelář závodu:            v místě startu

Startovní čísla:                v místě startu, výdej bude ukončen 1 hod. před startem příslušné kategorie

Šatny a sprchy:               ČSC

Ubytování:                      pořadatel nezajišťuje

Předpis:                           závodí se dle pravidel ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Každý závodník předloží při výdeji čísla platnou licenci ČSC. Každý závodník startuje na své nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené.

Vyhlášení v těchto disciplínách: 200 m l.s., stíhačka jednotlivců, omnium (součet umístění scratche, vylučovačky, madisonu)  

Ceny:                              první tři závodníci v každé kategorii obdrží věcné ceny a medaili.

Lékařské zabezpečení:    Jakub Abrahám

Program:

9:00             Porada trenérů a vedoucích týmů u stolu rozhodčích

10:00           200 m l.s.              MU23, Melite ,J, Jky a Ž, K, Žst,ml., Kky a Žky

12:00           stíhací závod jednotlivců MU23, Melite ,J, Jky a Ž, K, Žst,ml., Kky a Žky

15:00           porada trenérů před odpoledním programem

16:00           scratch                             MU23, Melite, J              65 kol

ženy,juniorky, kadeti       26 kol

kadetky, žákyně              20 kol

žáci                                  20 kol

                    vylučovací závod            muži, ženy, juniorky, junioři, kadeti po 5 kolech á 2

                    kadetky, žákyně, žáci po 5 kolech á 1kolo

bodovací závod dvojic / madison /      Žst, ml.        60 kol á 20

Žky a Kky   60 kol á 20

K                 120 kol á 20

Jky a Ž        120 kol á 20

J                  140 kol á 20

V závodě dvojic má dvojice postižené pádem nebo defektem neutralizaci 10 kol.

Všechny kategorie bodují 5, 3, 2 a 1 bodem, kolo náskoku + 20 bodů, poslední kolo dvojnásobný počet bodů 10, 6, 4 a 2 body