Cyklistický kroužek

Děkujeme všem rodičům, dětem a příznivcům našeho kroužku za účast a podporu. Před dvěma lety jsme otevřeli kroužek po děti ve věku 8 let a během několika měsíců se až neuvěřitelně rozrostl. V právě otevíraném pololetí pak dochází k drobným organizačním změnám. K dalším, v případě zájmu, by následně došlo od jarního pololetí.

 

  1. Nejmladší skupina, děti cca ve věku 3-5 let (Mini)

Kroužek vede Jana a Alex, nutnou podmínkou pro účast je helma, šlapací kolo. Děti mají v průběhu malou pauzičku na pití, takže cyklistická lahev např. v batůžku je naprosto ideální. Lokalita je v centru velodromu na malém asfaltovém oválu, děti využívají drobné překážky, kužele, míčky atp.

 

  1. Nejmladší skupina, děti cca ve věku 4 – 6 let (Mini pokročilí)

Kroužek vede Roman, děti patří rámcově do první skupiny, pouze na část kroužku se oddělují. Děti už umí jízdu ze sedla, umí řídit jednou rukou a začínají jezdit ve složitějším terénu. Učí se základům jízdy po silnici, proto se částečně přesouvají na horní okraj velodromu na „silnici“ vedoucí okolo tribuny. Rozcvička se koná společně s první skupinou.

  1. Starší skupina, děti cca ve věku 6 – 10 let (MTB kroužek)

Kroužek vede Zdeněk a Anička, děti mají na kolech již obě brzdy a umí je používat. Velikost kola je minimálně 24“, umí přejet křižovatku a teoreticky jsou schopni ujet 15 km na rovině, umí také přejet samostatně MTB trasu za velodromem. Děti v rámci kroužku pravidelně vyjíždějí mimo areál.

Nově pak otevřen trénink 3. skupiny ve čtvrtek od 16:00

  1. MTB přípravka

Přípravku vede Pavel a Jakub, děti mají již zájem o tréninky a nikoliv kroužek. Předpoklad je zájem o závodění na úrovni regionálních závodů, sportovci umí ujet již minimálně 20 km v těžším terénu. Děti mají tři tréninky v týdnu, většinou mimo areál velodromu. Absolvují zátěžové testování a k zábavě z předchozích kroužků je přidáván drobně i vlastní trénink, úvod do správné výživy atp. Pravidelně se účastní závodů a soustředění MTB, mají možnost dráhových tréninků a občasně se mohou zapojit do oddílových tréninků – dle individuální domluvy a plánu.

 

5. Sportovní přípravka

V úterý od 17:15 do 18:15 – všeobecná sportovní příprava pro děti. Rámcově pro děti ve věku od 7 do 12 let (mladší školáci). Pokud jezdí děti na kolech, tak jen po dobu letního času, v zimním čase se věnují ostatním sportům. Skupina je menší a již se detailněji řeší individuální přístup, kompenzační cviky i všeobecný pohybový rozvoj.

 

Ceny

Skupina 1            1200Kč / školní pololetí

Skupina 2            1200Kč / školní pololetí

Skupina 3            1200Kč / školní pololetí

Skupina 4            1500Kč / měsíčně

Skupina 5             500Kč / měsíčně