Závodní tým má tréninky na Točné vždy v úterý a čtvrtek od 17:00

Přípravková skupina pak začíná v 16:00 (úterý, čtvrtek)

Po domluvě s trenéry mohou sportovci přecházet mezi skupinami (Třebešín, Točná), tréninky probíhají ve stejné časy na obou místech.