V roce 2019 přišel závodní oddíl o statut SCM, což zasadilo tvrdou ránu i do fungování velodromu jako takového. Velodrom bez sportovců a trenérů by se musel uzavřít, takže jediným způsobem jak areál udržet funkční bylo samofinancování.

Kroužky, školení, kurzy cyklistiky pro veřejnost. To vše dnes pomáhá financovat sportovní stránku klubu.

Příspěvek Prahy 10, hl.m. Prahy a NSA na provozní náklady částečně pokrývá spotřebu elektřiny a dalších provozních záležitostí.

Na provozní opravy a další investice je areál odkázán na grantové programy, vypisované vždy na jeden rok. Vždy vyžadují spoluúčast, ale krátký časový rámec velmi ztěžuje plánování.

Část pořádaných závodů je nárazově podporována různými granty, opět většinou nárazové podoby, kdy se výsledek celého procesu dozvíme klidně i v polovině roku.