Letní kroužek

Přes prázdniny 2022 opět spouštíme letní kroužek!

Kroužek bude mít trošku jiný formát, než je pravidelný kroužek po dobu školy. Budeme v menších skupinách a kroužek bude delší – 90 minut. Bude tak dostatek času na pořádné letní sportování. Kroužek je otevřen nováčkům i stávajícím kroužkařům. Cena je 1.800,-

V případě naplněné kapacity (deset dětí na skupinu), otevřeme skupiny nové.

Letní kroužky probíhají od 1.7. do 31.8.2022.

Rozpis na konkrétní dny:

  • úterý: kůzlata 2017/2018 15:30-17:00
  • úterý: ovečky 2015/2016 16:00-17:30
  • středa: srnky 2017/2018 15:50-17:20
  • středa: jeleni 2016/2015 16:00-17:30
  • čtvrtek: kukačky 2016/2017 15:50-17:20
  • čtvrtek: daňci 2012/2014 16:00-17:30

Registrace tradičně přes rezervační portál.

Co budete potřebovat na kroužek:

Prosíme sebou vzít dítě 🙂 helmu, kolo, pití, rukavičky (pokud mají, není povinnost) a pohodlné oblečení. 

Kroužky probíhají za každého počasí. Disponujeme místem, kde se dá popřípadě schovat. 

Na kroužky choďte prosím včas a nejlíp 5 až 10 min před začátkem lekce.

Sraz na parkovišti v areálu Kovo Praha (Nad Kapličkou 3324/15). Kroužky probíhají bez rodičů.